Hromosvod Laktos Krásná Hora


Po rekonstrukci střešní krytiny nás přizvali k obnově hromosvodu výrobní budovy v Krásné Hoře. Při kontrole provozní dokumentace a poslední revizní zprávy jsme zjistili nevyhovující stav zařízení a nově instalovanou jednotku vzduchotechniky. Se souhlasem investora jsme zajistili výpočet rizika a projektovou dokumentaci odpovídající současným standardům. Následně došlo k realizaci samotné ochrany před bleskem včetně opravy stávající zemnící soustavy.

Fotogalerie