Kuchyně AČR Juliska


Koncem roku 2019 a začátkem 2020 jsme spolupracovali na veřejné zakázce "Rekonstrukce kuchyně na Julisce". Naším úkolem byla kompletní elektroinstalace velkokapacitní kuchyně v objektu armády ČR na Posádkovém velitelství Praha Na Julisce. Na základě vypracované projektové dokumentace jsme provedli elektroinstalace včetně osvětlení, dodávku skříňového rozváděče vlastní výroby. Zakázku jsme završili kompletní přípravou dokumentace pro Státní odborný technický dozor včetně výchozí revizní zprávy.