Přístavba Domu dětí a mládeže v Benešově


Na přístavbě Domu dětí a mládeže v Benešově jsme zajiš|ťovali dodávku a montáž silové elektroinstalace včetně dodávky osvětlení venkovního hřiště a vnitřních prostor přístavby.