Bytový dům Bubenská 1157/17, Praha


Pro nástavbu bytového domu jsme dodávali kompletní elektroinstalace pro 11 bytů a společné prostory nástavby. Dále jsme dodávali rozvody a příjem televizního vysílání pro celý bytový dům a kompletní realizaci ochrany před bleskem (izolovaný oddálený hromosvod DEHN) včetně projekce.