Výrobní hala společnosti ASOKNO, spol. s r.o.


Pro stavební společnost S-B s.r.o. jsme zajišťovali dodávku a montáž elektroinstalace na výrobmí hale firmy AS OKNO. Zakázka se skládala ze silové elektroinstalace včetně dodávky LED osvětlení, výroby rozváděče a ochrany před bleskem (hromosvod).