Revizní přístroj


Multifunkční přístroj pro měření revizí elektrických instalací EurotestXE 2,5kV.

Přístroj umožňuje měření:

- spojitosti

- izolačních odporů

- impedance poruchové smyčky

- test proudových chráničů typu AC, A, F, PRCD, PRCD-K, PRCD-S

- zemních odporů

- rezistivitu půdy

- a mnohé další

 


Cena za vypůjčení: 1200 Kč/h

Kauce: zapůjčení pouze s obsluhou